Što je Indoor oglašavanje?

Konvencionalne metode oglašavanja sve je lakše izbjeći i ignorirati gledano od strane potrošača. Televizijske reklame lako je ugasiti, od outdoor oglašavanja lako je otići. Indoor oglašavanjem ostvaruje se kontakt s kupcima kada su neometani drugim aktivnostima, otvoreni za „reklamnu komunikaciju“. Reklamna poruka uspješno dolazi do svoje ciljane skupine te zadržava dugotrajan kontakt s potrošačem – ne može se isključiti ili odložiti.

Indoor oglašavanje omogućuje informiranje potrošača o postojanju proizvoda, jačanje prednosti koje proizvod može imati, podsjećanje kupca na proizvod ili uslugu te sve njegove vrijednosti kako bi se zadržavalo njihovo povjerenje.

Trenutne lokacije

  • Irish Pub The Gaffe

  • Laundry SPIN

  • Orsan Restaurant

  • Restaurant Mimoza
  • Cele Gourment bar

Način reklamiranja

Reklamiranje se vrši putem uređaja koji se nalaze na frekventnim lokacijama gdje se gosti, turisti zadržavaju. Uređaji služe za puniti mobilne uređaje, tablete a iznad punjača se nalazi 24″ ekran na kojem prikazujemo Vaše promotivne promidžbene programe. Jamčimo prikazivanje reklame  1000-1500 puta dnevno. Broj uređaja će se mjesečno povećavati na području cijelog grada po atraktivnim lokacijama poput restorana, hotela, ugostiteljskih objekata te prostora gdje je veća frekvencija turista.

Kako izgledaju ti “uređaji” ?

Nasumične slike naših uređaja na lokacijama.

Što sadrže?

  • 24″ ekran
  • Full HD rezolucija
  • punjači za smartphone-e
  • punjači za tablet-e