Grafički dizajn

Iza gotovog tiskanog proizvoda danas stoji cijeli niz kompleksnih procesa koje zajedno nazivamo grafičkim dizajnom. Za kvalitetan dizajn važno je poznavanje tehnika tiska i dorade proizvoda, odnosno grafičke pripreme.

Grafička se priprema sastoji od nekoliko tiskovnih radnji važnih za kvalitetan dizajn. Redom su to unos i prijelom teksta, skeniranja, obrade fotografija, montaže i pripreme za tisak. Ponekad postoji potreba i za korekturom te prijevodima teksta za tisak; poput knjiga, kataloga, letaka, plakata ili brošura.

Na temelju specifičnih te invidiualnih zahtjeva često se, pak, obavljaju usluge izrade postera, flyera, bannera, vizitki, billboarda, naljepnica i ambalaža. Osnovna platforma za rad programa za grafički dizajn postavljena je na operativnom sustavu Windows.

Kao i svaki drugi posao, grafički se dizajn može raditi kvalitetno i nekvalitetno. Sve ovisi o tome hoće li grafička priprema za tisak biti pravilna, te time eliminirati eventualne pogreške koje možda nastanu u procesu tiska. U tiskovnu proizvodnju zato također spadaju obrada vektorskih objekata, razmještaj elemenata na proizvod, montaža na tiskovni format, te izrada napusta, reznih i tiskarskih znakova.

Priprema materijala radi se za veliki broj tehnika tiska: digitalni tisak, offset tisak, UV lak, tisak velikih formata, sitotisak i tampon tisak, lasersko graviranje, folio tisak i zlatotisak, slijepi tisak ili blindruck, a uključuje i izradu nacrta za štance.

Naše usluge:

  • Vizitke
  • Flyeri
  • Banneri
  • Cijenici
  • Kalendari
  • Naljepnice
  • Plakati/posteri

Dakle, grafička priprema označava cijeli proces koji dokument prolazi prije samog printanja. Grafički dizajner zadužen je za kreiranje dokumenata, nakon kojeg nastupa proces grafičke pripreme. U taj proces uključena je provjera gramatičkih grešaka ili nedostataka, jesu li sve fotografije i slike u potrebnom formatu zbog separacije boja za klasičan tisak, kao i provjera fontova te postavki layouta (margina, veličine papira i sl.).

Svoj finalni izgled tiskovni materijal dobiva u prijelomu za tisak. Radi se o prelamanju materijala nakon obavljene grafičke pripreme. Nakon obavljenog prijeloma, po potrebi ili želji radi se probni tisak, odnosno test print. Taj otisak od velike je važnosti kod dizajna zahtjevnih publikacija. Gotov prijelom i cjelokupna grafička obrada ostaju u vlasništvu klijenta.